Post navigation

Yenilenebilir Enerji Kooperatiflerinin Geliştirilmesi Çalıştayı

Hitit Üniversitesi, Çorum Yenilenebilir Enerji Kooperatifi ve Altınoluk Yenilenebilir Enerji Kooperatifi işbirliği ile 20 Ocak 2018 tarihinde Çorum’da “Yenilenebilir Enerji Kooperatiflerinin Geliştirilmesi” çalıştayı düzenlenmiştir. Kamu ve özel sektörlerden üst düzeyde katılımın olduğu bahse konu çalıştayda söz alan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü’nden Genel Müdür Arif Sami SEYMENOĞLU konuşmasında, Türkiye’nin tarımsal kooperatifçilik anlamında önemli tecrübeye sahip olduğunu, bu tecrübeyi yenilenebilir enerji alanında da Türkiye’ye yaymayı hedeflediklerini söyledi.

Almanya, Fransa, Hollanda gibi Avrupa ülkelerinin yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı konusunda oldukça başarılı olduklarına dikkati çeken Seymenoğlu, Türkiye’nin de bu konuda harekete geçtiğini ve Enerjide dışa bağımlılığı, kooperatif modelli yenilenebilir enerji ile azaltabiliriz” dedi.