Proje Ortakları

Legacoop Puglia

İtalyan çalışma Bakanlığına bağlı bir kooperatif birliği olan Legacoop Puglia, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren ( tarım, ticaret, sosyal alan v.b.) yaklaşık 500 kooperatifi  temsil etmektedir. Birlik kendisine bağlı kooperatifler arasında; işbirliği ve yardımlaşmayı arttırmak, kooperatif üyeleri arasında ilişkilerin geliştirilmesi, kooperatifçilik değer ve prensiplerinin yaygınlaştırılması ile geçler ve çalışmayanlar arasında kooperatifler kurulmasını amaçlamaktadır.

Bu amaçlar doğrultusunda: girişimlerin arttırılması, bunların birbirleriyle ekonomik ilişkilerinin ve dayanışmalarının teşvik edilmesi; uygun yasal reformları;  yerel, ulusal, bölgesel, ülkesel ve ulus üstü düzeyde yapım sürecine temsilcileri ile müdahil olarak, geliştirmek, teşvik etmek ve desteklemek;  çalışma, araştırma ve kooperatif eğitimi faaliyetlerinin geliştirilmesi, koordine edilmesi ve teşvik edilmesi; yeni kooperatif girişimlerinin oluşturulması  sürecinde teknik ve organizasyonel destek konusunda bilgi ve eğitimlerin sağlanması; finansal, yönetimsel ve işgücü seviyesinde danışmanlık verilmesi; kooperatiflerin uluslararası girişimleri ve sektörler arası projelerine destek sağlanması faaliyetlerini yürütmektedir.

Co-operative College

1991 yılında kurulan Co-operative College; dünya standartlarında bilgi sağlayan, rehberlik eden, eğitim programı ve araştırmalara odaklanan ve bunlar ile başarılı ve çeşitli alanlarda faaliyet gösteren kooperatif ve benzeri yapılanmaların gelişimini destekleyen, benzersiz bir eğitim kurumudur.   Bir eğitim yardım kurumu olarak,  kooperatifçilik hareketinin kuruluş ilkelerinden biri olarak eğitimi öne çıkarmaktadır. Ve bu çerçevede görevini “ Kooperatiflerin merkezine eğitimi ve eğitimin merkezine kooperatifleri koymak olarak” belirlemiştir.

Cooperative College kendisine kooperatifler ile ilgili 5 çalışma alanı belirlemiştir. Bunlar; üye ve yöneticilerin kapasitelerinin arttırılması, dünyada kooperatiflerin bir arada çalışmasını sağlamak,  geçmişimizden öğrenme, kooperatiflerin araştırılması, okullar ve gençler ile kooperatifçilik konusunda çalışmaktır.

DGRV German Cooperative and Raiffeisen Confederation

DGRV (Alman Kooperatif ve Raiffeisen Konfederasyonu), kooperatif yasasına göre Alman kooperatif sektörünün ulusal üst örgüt ve en üst düzey denetim federasyonudur. Üyelik açısından kooperatifler, yaklaşik 20 milyon üyesi ile Almanya’nın en büyük ekonomik örgütünü oluşturmaktadır. Bununla birlikte 3.8 milyon üyesiyle konut kooperatifleri DGRV çatısı altında değerlendirilmemektedir.

Konfederasyonun amacı; kendisine bağlı kooperatif kurumları ve üyeleri arasında ortak ilgi alanlarının ortaya konulması ve teşvik edilmesidir. Yasal denetim birliği olarak DGRV, bölgesel ve ülkesel merkezlerinde özel kurum ve federasyonlara denetimler yapmaktadır.  DGRV tüm kooperatif sektörlerin ekonomi, hukuk ve vergi politikası konuları ile ilgilenmekte, organizasyon yönetimi, data süreçleri ve eğitim sistemi konularında danışmanlık yapmaktadır. Diğer kurumların Almanya ve yurtdışında iş birliği partneri olarak; Merkezi ve Doğu Avrupa ile özellikle üçüncü dünya ülkelerinde kooperatifçiliğin gelişmesini teşvik etmektedir. DRGR, birçok uluslararası organizasyonun da üyesidir.

Ankara İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

Ankara İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Ankara İlinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık konularında çalışmalarını sürdürmektedir.

İl Müdürlüğü Kooperatiflerle ilgili olarak;  Bakanlıkça verilecek yetki çerçevesinde, kooperatifler ve diğer tarımsal örgütlerin ve iştiraklerinin kuruluşlarına izin verme, izleme ve denetleme faaliyetlerini yürütmektedir. Ayrıca çiftçilerin kooperatif veya  birlik  şeklinde  teşkilatlanmasını teşvik etmek, bu amaçla etüt ve projeler hazırlamak, kooperatiflerin kurulması için yetkisi dâhilinde mali yardımda bulunmakta görevleri arasında yer almaktadır.

Ankara Ticaret İl Müdürlüğü

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde yürütülen ticaret konularıyla ilgili 15.11.2012 tarihinde Ankara Ticaret İl Müdürlüğü kurulmuştur.

Hizmet odaklı faaliyet gösteren İl Müdürlüğünün başlıca görevleri arasında, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Kooperatif ve Esnaf işleri, İç Ticaret işleri, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi faaliyetleri, Tüketici İl Hakem Heyeti ve İl Hal Hakem Heyeti ile ilgili işlemleri yürütmek, denetimler yaparak, gerektiğinde yaptırım uygulamak gelmektedir.

Beypazarı Kaymakamlığı

Ankara’nın 100 Km kuzeybatısında, eski Ankara-İstanbul yolu üzerinde; Ayaş, Güdül, Nallıhan ilçelerini de içine alan tarihi ipek yolu hattında bulunan ilçemizde hizmet veren Beypazarı Kaymakamlığı 1863, yılından günümüze kadar yerel kalkınma adına birçok çalışmada sahip olduğu potansiyelle öncü olarak yer almıştır. Bölgenin turizm ve sebze üretimindeki yüksek potansiyelinin kooperatifçilik ile ulusal ve hatta uluslararası pazarlara taşınması hedeflenmektedir.

Nallıhan Kaymakamlığı

Ankara’nın 160 km. kuzeybatısında yer alan Nallıhan, köklü tarihi ile Ankara’nın en güzide keşfedilmeyi bekleyen ilçelerinden biridir. Bölge insanının sahip olduğu tarihsel değerlerin ürettikleri ürünlere yansıması ile özellikle iğne oyaları ile ün kazanmıştır. Bölgenin görece ılıman iklimi ile tarımsal üretim potansiyelinin ve üretken kadın nüfusunun kapasitelerinin proje kapsamında arttırılması hedeflenmektedir.