Ankara Kalkınma Ajansı tarafından koordine edilen
Güçlü Eğiticiler Güçlü Kooperatifler Projesi,
Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Erasmus+ Programı
Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklıklar Faaliyeti (KA2)
kapsamında desteklenmektedir.

PROJE ORTAKLARI