Proje Çıktıları

Proje sonucunda Ankara'da bu alanda bir marka oluşturulması beklenmektedir.

1. Web Sitesi

Proje ile ilgili gelişmelerin duyurulması ve hazırlanan tüm fikri çıktıların yaygınlaştırılması için Türkçe ve İngilizce dillerinde bir web sitesi oluşturulmuştur. Web sitesi aynı zamanda temel bilgilerin verilmesi için İtalyanca ve Almanca dillerine de çevrilmiştir.

2. Eğitim İhtiyaçları Raporu

Türkiye’de bulunan kooperatiflerin mevcut durumları, yapıları ve karşılaştıkları sorunlar raporun ilk bölümünde ortaya koyulmuş, raporun ikinci bölümünde ise kooperatiflerle yapılan yüz yüze görüşmeler, anket çalışması ve eğiticilerle yapılan anket çalışması sonrasında tespit edilen eğitim ihtiyaçlarına yer verilmiştir.

Ankara’da Kooperatifçilik ve Kooperatiflerin Eğitim İhtiyaçları (PDF)

3. Eğitim Planı

Kooperatiflerin Eğitim İhtiyaçları Raporu çıktılarına uygun olarak, yerel ve uluslararası proje ortaklarının deneyimlerinden ve uzmanlık alanlarından da faydalanarak bir eğitim plan çalışması gerçekleştirilmiş, bu şekilde eğitimlerde kullanılacak olan temel modüller oluşturulmuştur. Bu modüller şu şekildedir:

 • Kooperatiflere İlişkin Temel Bilgiler ve İlkeler
 • Kooperatif Kurmak
 • İş Modelleri Oluşturma
 • Başarı için Yetenekler
 • Pazarlama ve İletişim
 • Başarıyı Ölçmek ve Denetim

4. Eğitim Rehberleri

Eğitim planı çerçevesinde oluşturulan modüller her bir ortak tarafından eğiticiler tarafından kullanılması için rehberler olarak hazırlanmıştır. Rehberlerde konular ile ilgili açıklamalar ve eğitimlerde kullanılmak üzere aktivitelere yer verilmiştir. Hazırlanan rehberler şu şekildedir:

 • Kooperatiflere İlişkin Temel Bilgiler ve İlkeler
 • Kooperatif Kurmak
 • İş Modelleri Oluşturma
 • Başarı için Yetenekler
 • Pazarlama ve İletişim
 • Başarıyı Ölçmek ve Denetim

5. İyi Uygulamalar Videoları

Proje ortaklarının ülke ve bölgelerindeki başarılı kooperatiflerle çekimler gerçekleştirilerek neler yaptıkları, neleri başardıkları ve hangi zorluklarla karşılaştıklarını kısaca anlatmaları istenmiştir. Bu şekilde diğer kooperatiflerin de hikâyelerini bilmeleri için bu videolar eğitim ve toplantılarda gösterilecek, sosyal medya üzerinden de yayınlanacaktır.

6. İyi Uygulamalar Kitabı

Proje ortaklarının ülke ve bölgelerindeki başarılı kooperatif örnekleri belirlendikten sonra, farklı ülkelerden farklı türlü kooperatifleri kapsayacak şekilde kitapta yer alacak kooperatifler tespit edilmiştir. Bu kooperatiflerle yüz yüze görüşmeler yapılarak neler yaptıkları, neleri başardıkları ve hangi zorluklarla karşılaştıkları kitaba aktarılmıştır. Kitapta dört ülkeden 18 kooperatif örneği bulunmaktadır.

Diğer Dosyalar