HABERLER

Güçlü Eğiticiler Güçlü Kooperatifler Projesi İngiltere Eğitimi

Güçlü Eğiticiler Güçlü Kooperatifler projesinin 3. eğitim faaliyeti İngiltere’nin Manchester şehrinde Cooperatice College işbirliğinde 25-29 Eylül 2017 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Eğitime Ankara Kalkınma Ajansı uzmanlarının yanında, Ankara İl Tarım Müdürlüğü, İl Ticaret Müdürlüğü, Nallıhan Kaymakamlığı ve İtalya’dan Legacoop ve Almanya’dan DGRV katılım sağlamıştır.

Cooperative College İngiltere’de kooperatifçilik ve işbirliğinin geliştirilmesi ve kooperatifçilik alanında eğitimlerin verilmesi için kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur. Eğitimin ilk gününde kurumun faaliyetleri ve İngiltere’de kooperatifçiliğin mevcut durumu incelenmiştir. Kooperatifçilik tarihinin gelişimi Cooperarative College uzmanları tarafından anlatılmış ve eğitimin ikinci gününde de İngiltere’nin ve dünyanın ilk başarılı kooperatif örneği olan Rochadale Haksever Öncüleri Kooperatifinin müzesine gidilmiş ve Rochadale hareketi ile ilgili bilgi alınmıştır. Bununla beraber, katılımcıların eğiticilik yeteneklerinin artırılması için de birlikte öğrenme ve eğitme hakkında bir eğitim seansı düzenlenmiştir.

Programın üçüncü günü kooperatiflerde çatışma konusu bir eğitim seansı ile ele alınmıştır. Bu gün yine İngiltere’nin başarılı kooperatif örneklerinden biri olan Suma Kooperatifine bir saha gezisi düzenlenmiştir. İngiltere’nin en büyük toptan gıda satışçısı olan kooperatifin çalışma alanları görülmüş ve işleyişi hakkında bilgi alınmıştır. Programın dördüncü gününde ise aktif öğrenme yöntemleri ile ilgili bir eğitim seansı düzenlenmiş ve sonrasında İngiltere’nin önde gelen kooperatifi CO-OP grubun pazarlama ve tanıtım çalışmaları ile ilgili bilgi alınmış ve merkez binalarına bir gezi düzenlenmiştir. Programın son gününde yapılan değerlendirme çalışması ve projenin gelecek faaliyetlerinin planlanması ile sona ermiştir.

Bölgesel Kooperatifçilik Geliştirme Programı

 

Kırsal kalkınmada önemli bir yeri olan kooperatiflerin kapasitelerinin geliştirilmesi; yönetim, planlama, inovasyon ve pazarlama gibi alanlarda bilgi ve kabiliyetlerinin artırılması ile rekabet güçlerinin iyileştirilmesi amacıyla Ankara Kalkınma Ajansı tarafında Bölgesel Kooperatifçilik Geliştirme Programı uygulanmaya başlanacaktır. Program kapsamında öncelikle kooperatiflerin eğitim ihtiyaç analizlerine dayalı olarak 30 kooperatif için aşamalı bir eğitim programı düzenlenecektir. Daha sonra ise eğitim alan kooperatifler arasından 4 kooperatif seçilerek stratejik planlarının hazırlanmasına yardımcı olunacaktır. Bunun için öncelikle mevcut durumlarına ilişkin incelemeler ve iş modellerinin oluşturulması çalışmaları yapılacaktır. Sonrasında ise kısa süreli mentorlük ve danışmanlık hizmetleri verilecektir. Program Türkiye’den başarılı iki kooperatif örneğine düzenlenecek saha ziyareti ile sona erecektir.  Ağustos 2017 tarihinde başlayacak ve Kasım 2017 tarihinde sona erecek olan programa katılım için ilgili başvuru formunun (https://goo.gl/forms/F83feH0eCIaWEZir1) 24.07.2017 tarihine kadar doldurulması gerekmektedir.

Program faaliyetleri sırasıyla şu şekildedir;

  • Eğitim Programı (21-22-23 Ağustos, 11-12 Eylül 2017)
  • Stratejik Planlama Danışmanlığı (Eylül-Ekim 2017)
  • Mentorlük ve Danışmanlık Hizmetleri (Ekim-Kasım 2017)
  • İyi Örnekler Saha Ziyareti (Kasım 2017)

Programa katılım koşulları şu şekildedir:

  1. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ya da Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı,
  2. Ankara’da faaliyet gösteren,
  3. Üretim odaklı (yapı, motorlu taşıyıcılar, kredi kefalet, sulama vb. kooperatif türleri uygun başvuru sahibi değildir) kooperatif ortağı olmak
  4. Program kapsamında hazırlanan katılım taahhütnamesini onaylamak (Ek-1)

Güçlü Eğiticiler Güçlü Kooperatifler İtalya Eğitimi

Ankara Kalkınma Ajansı’nın proje yürütücüsü olarak yer aldığı Erasmus+ Güçlü Eğiticiler Güçlü Kooperatifler Projesi kapsamında ilk eğitim İtalya’nın Bari şehrinde gerçekleştirildi. Ankara Kalkınma Ajansı’nın yanı sıra DGRV, Cooperative College, Ankara İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Ankara İl Ticaret Müdürlüğü, Nallıhan ve Beypazarı Kaymakamlığı temsilcilerinin de katılım sağladığı eğitim, İtalya Çalışma Bakanlığı’na bağlı bir kooperatif birliği olan Legacoop Puglia tarafından 22-26 Mayıs tarihleri arasında düzenlendi.

Kooperatifçilik eğitiminde yenilikçi yöntemlerin paylaşıldığı program kapsamında, İtalya Puglia bölgesindeki başarılı kooperatifler de ziyaret edildi. Eğitim programının ikinci günü yerel yönetimlere yönelik bilgi ve danışmalık hizmetleri sağlama alanında lider konumda yer alan Informa Social Cooperative ziyaret edilerek, yenilikçi hizmetleri konusunda bilgi alındı. Üçüncü gün, İtalya’daki tiyatro sanatını yaymak amacıyla kültürel çalışmalar gerçekleştiren Improvvisart Kooperatifi, kooperatifçilik eğitiminde kullanılabilecek drama teknikleri üzerine eğitim gerçekleştirdi. Eğitimin dördüncü gününde Fasano’da bulunan ve tarım ürünlerinin ihracatı için başarılı çalışmalar yürüten Progresso Agricolo Tarım Kooperatifi ile Alberobello’da bulunan ve bölgedeki el sanatlarının satışı, tanıtımı ve korunması amacıyla çalışan topluluk kooperatifi ziyaret edildi. Eğitimin son günü, geridönüşüm ve atık yönetimi konusunda hizmetler veren InnovAction Kooperatifi’nin sunumunun ardından, proje ortaklarının proje uygulama döneminde gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin değerlendirmeleriyle sona erdi.

Güçlü Kooperatifler İçin Güçlü Eğiticiler Açılış Toplantısı

“Güçlü Eğiticiler Güçlü Kooperatifler Projesi” Açılış Toplantısı 8 Şubat 2017 tarihinde Cer Modern Sanatlar Merkezi’nde yapıldı.

Erasmus + Yetişkin Eğitimi Programı kapsamında desteklenen ve Ankara Kalkınma Ajansı tarafından koordine edilen “Güçlü Eğiticiler Güçlü Kooperatifler Projesi” düzenlenen tanıtım toplantısı ile başladı. Proje açılış ve tanıtım toplantısına; Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, Ankara Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Bülent Korkmaz, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürü Arif Sami Seymenoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kırsal Hizmetler ve Jeotermal Kaynakları Daire Başkanı Özgür Güven ile çeşitli kurumlardan temsilciler, kooperatifçiler ve çiftçiler katıldı.

Toplantının açılışını yapan Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, “Ankara’daki kurumların bazılarının beşeri kapasitesi çok yüksek, bazılarının fiziksel kapasitesi yüksek, bazılarının da çok ciddi tecrübeleri var. Fakat bu kurumların bir araya gelip ortak iş yapma kültürü oluşmamış, Ankara Kalkınma Ajansı olarak böyle bir eksikliği tespit ederek Ulusal Ajansımızın Erasmus + Yetişkin Eğitimi Programı kapsamında desteklediği proje ile kooperatifçilik faaliyetine başlamış bulunmaktayız” dedi.

Toplantıda; Tire Süt, Amesia Kadın Kooperatifi, Panko Birlik ve Nal Etik gibi başarılı kooperatiflerin temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen ‘Kooperatifçilikte İyi Uygulama Örnekleri Paneli’ de yer alıyor. Etkinlik, kooperatif ve birlik temsilcileri ile kooperatifçilik alanında karar alıcıları bir araya getiren yuvarlak masa toplantısı ile sona erecek. Etkinlik süresince projeye katılan kooperatifler çalışmalarını ve ürettikleri ürünleri katılımcılara sergileme şansı bulacak. Etkinlik Ankara Valisi Sayın Ercan Topaca himayelerinde gerçekleştirilecek.

Proje 24 Ay Sürecek

Proje ile Ankara’da faaliyet gösteren kooperatiflerin geliştirilmesi için yerel ve uluslararası ortakların bilgi ve deneyimleri çerçevesinde bir eğitim programı tasarlanması sonucu kooperatiflerin güçlenmesi amaçlanıyor. Bu çerçevede, güçlenen kooperatiflerin hem ekonomik değer hem de sosyal fayda artışı sağlaması ve bu yolla merkez ile çevre arasında kalkınma farklılıklarının azalması bekleniyor. Eylül 2016’da faaliyetleri başlayan ve 24 ay sürecek proje Ağustos 2018’de tamamlanacak.

Neler Yapılacak?

Güçlü Eğiticiler Güçlü Kooperatifler Projesi ile yereldeki kooperatiflerin geliştirilmesi için Ankara Kalkınma Ajansı, yerel ve uluslararası ortakları ile bir araya gelerek, öncelikle kırsal alanda faaliyet gösteren kooperatiflerin potansiyelini ve ihtiyaçlarını ortaya koymak için Kooperatiflerin Eğitim İhtiyaçları Raporunu hazırlanacak. Bu rapordan elde edilen bulgularla, kooperatifler için eğitim programının oluşturulması yolunda yerel ve uluslararası örnekler incelenecek, uzman görüşleri de alınarak yönetişim, pazarlama, tanıtım gibi alanlarda etkili ve yenilikçi eğitim teknikleri içeren ve hedef kitlenin ihtiyaçlarına cevap veren bir eğitim programı geliştirilecek.  Bu çalışmalara paralel şekilde Avrupa’dan ve Türkiye’den başarılı kooperatif uygulamaları bir kitapçıkta bir araya getirilecek ve tanıtım filmi çekilecek.  Yeni eğitim programı ve materyalleri daha sonra tüm Türkiye’den gelecek olan eğiticilere tanıtılacak ve yerel ortaklarla beraber Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının destekleriyle yaygınlaştırılacak. Bu sonuçların elde edilmesi ile kırsal kalkınmada önemli bir yeri olan kooperatiflerin kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi ve güçlenen kooperatiflerin bölgelerinde hem ekonomik değer hem de sosyal fayda artışı sağlaması hedefleniyor.

Güçlü Eğiticiler Güçlü Kooperatifler Projesi Açılış Toplantısı Duyurusu

Erasmus + Güçlü Eğiticiler Güçlü Kooperatifler Projesi Açılış Toplantısı 8 Şubat 2017 tarihinde gerçekleştirilecek.

Erasmus + Yetişkin Eğitimi Programı kapsamında desteklenen ve Ankara Kalkınma Ajansı tarafından koordine edilen “Güçlü Eğiticiler Güçlü Kooperatifler Projesi” başladı. Proje açılış ve tanıtım toplantısı 8 Şubat 2017 tarihinde Cer Modern’de gerçekleştirilecek.

Güçlü Eğiticiler Güçlü Kooperatifler Projesi Açılış Toplantısı kooperatiflerin ve kooperatifçilik alanında çalışmalar yürüten kurum temsilcilerinin katılımına açık. Açılış toplantısına katılım için, 3 Şubat 2017 tarihine kadar http://www.ankaraka.org.tr/form/kooperatif/adresinden online kayıt olmak ya da davetiye üzerinde yer alan iletişim bilgileri üzerinden katılım durumu bildirmek gerekiyor.

Ankara Kalkınma Ajansı’nın koordinatörü olduğu projenin ortakları Ankara Ticaret İl Müdürlüğü, Ankara İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Beypazarı Kaymakamlığı, Nallıhan Kaymakamlığı, Alman Kooperatifleri Konfederasyonu (DGRV), İtalya Çalışma Bakanlığı’na bağlı bir kooperatif birliği olan Legacoop Puglia, İngiltere’de kooperatif ve benzeri yapılanmaların gelişimini eğitimleriyle destekleyen Cooperative College olarak belirlendi.

Proje ile Ankara’da faaliyet gösteren kooperatiflerin geliştirilmesi için yerel ve uluslararası ortakların bilgi ve deneyimleri çerçevesinde bir eğitim programı tasarlanması sonucu kooperatiflerin güçlenmesi amaçlanıyor. Bu çerçevede, güçlenen kooperatiflerin hem ekonomik değer hem de sosyal fayda artışı sağlaması ve bu yolla merkez ile çevre arasında kalkınma farklılıklarının azalması bekleniyor. Eylül 2016’da faaliyetleri başlayan ve 24 ay sürecek proje Ağustos 2018’de tamamlanacak.

Neler Yapılacak?

Güçlü Eğiticiler Güçlü Kooperatifler Projesi ile yereldeki kooperatiflerin geliştirilmesi için Ankara Kalkınma Ajansı, yerel ve uluslararası ortakları ile bir araya gelerek, öncelikle kırsal alanda faaliyet gösteren kooperatiflerin potansiyelini ve ihtiyaçlarını ortaya koymak için Kooperatiflerin Eğitim İhtiyaçları Raporunu hazırlanacak. Bu rapordan elde edilen bulgularla, kooperatifler için eğitim programının oluşturulması yolunda yerel ve uluslararası örnekler incelenecek, uzman görüşleri de alınarak yönetişim, pazarlama, tanıtım gibi alanlarda etkili ve yenilikçi eğitim teknikleri içeren ve hedef kitlenin ihtiyaçlarına cevap veren bir eğitim programı geliştirilecek.  Bu çalışmalara paralel şekilde Avrupa’dan ve Türkiye’den başarılı kooperatif uygulamaları bir kitapçıkta bir araya getirilecek ve tanıtım filmi çekilecek.  Yeni eğitim programı ve materyalleri daha sonra tüm Türkiye’den gelecek olan eğiticilere tanıtılacak ve yerel ortaklarla beraber Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının destekleriyle yaygınlaştırılacak. Bu sonuçların elde edilmesi ile kırsal kalkınmada önemli bir yeri olan kooperatiflerin kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi ve güçlenen kooperatiflerin bölgelerinde hem ekonomik değer hem de sosyal fayda artışı sağlaması hedefleniyor.

Açılış Toplantısı

Proje açılış toplantısı 8 Şubat 2017 tarihinde Cer Modern’de gerçekleştirilecek. Toplantıda proje ortakları projeye ilişkin bilgileri kamuoyu ile paylaşacak. Tire Süt, Amesia Kadın Kooperatifi, Panko Birlik ve Nal Etik gibi başarılı kooperatiflerin temsilcilerinin katılımıyla düzenlenecek ‘Kooperatifçilikte İyi Uygulama Örnekleri Paneli’ ile devam edecek etkinlik, kooperatif ve birlik temsilcileri ile kooperatifçilik alanında karar alıcıları bir araya getiren yuvarlak masa toplantısı ile sona erecek. Etkinlik süresince projeye katılan kooperatifler çalışmalarını ve ürettikleri ürünleri katılımcılara sergileme şansı bulacak. Etkinlik Ankara Valisi Sayın Ercan Topaca himayelerinde gerçekleştirilecek.

Güçlü Eğiticiler Güçlü Kooperatifler Projesi yerel ortakları bir araya geldi

Ankara Kalkınma Ajansı, proje yürütücüsü olarak yer aldığı Erasmus+ Güçlü Eğiticiler Güçlü Kooperatifler Projesi kapsamında yerel ortakları ile bir araya geldi.

26 Aralık 2016 tarihinde yapılan toplantıda; Ankara İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, İl Ticaret Müdürlüğü, Nallıhan ve Beypazarı Kaymakamlığı’ndan yetkililerle proje uygulama dönemine ilişkin gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıda, proje faaliyetlerine, faaliyetleri gerçekleştirirken izlenecek iletişim stratejisine, ortaklara ayrılan bütçe ve harcama kalemlerine ilişkin değerlendirmeler yapılırken her bir ortağın projedeki sorumlulukları kendileri ile paylaşıldı.

Kooperatif Girişimciliği Destekleniyor

Ankara Kalkınma Ajansı’nın girişimcilik destekleri devam ediyor. Bu kapsamda, 23-24 Aralık tarihlerinde “Kooperatif Girişimciliği Eğitimi” düzenlendi.

Ankara Kalkınma Ajansı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü ile Alman Kooperatifleri ve Raiffeisen Konfederasyonu (DGRV) Türkiye Temsilciliği’nin işbirliğiyle düzenlenen programa; Ankara merkezde ve çevre ilçelerdeki kooperatif ortakları ve kooperatif girişimcileri katıldı.

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Sn. Arif Şayık’ın açılış konuşmaları ile başlayan program süresince; kooperatif tanımı, kooperatiflerin işleyişi, kurulların görev ve sorumlulukları, ortakların hakları ve görevleri, başarılı kooperatif örnekleri, kooperatiflerin girişimci olmalarının önemi, iş kurma ve iş planının hazırlanması başlıklarında çalışma yürütüldü. Eğitim sonunda katılımcılara “Kooperatif Girişimcilik Eğitimi Katılım Belgesi” sunuldu. Eğitimin Ankara merkez ve ilçelerde kooperatifçiliği ve yerel üretimi güçlendirmesi bekleniyor.