Post navigation

Güçlü Kooperatifler İçin Güçlü Eğiticiler Açılış Toplantısı

“Güçlü Eğiticiler Güçlü Kooperatifler Projesi” Açılış Toplantısı 8 Şubat 2017 tarihinde Cer Modern Sanatlar Merkezi’nde yapıldı.

Erasmus + Yetişkin Eğitimi Programı kapsamında desteklenen ve Ankara Kalkınma Ajansı tarafından koordine edilen “Güçlü Eğiticiler Güçlü Kooperatifler Projesi” düzenlenen tanıtım toplantısı ile başladı. Proje açılış ve tanıtım toplantısına; Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, Ankara Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Bülent Korkmaz, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürü Arif Sami Seymenoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kırsal Hizmetler ve Jeotermal Kaynakları Daire Başkanı Özgür Güven ile çeşitli kurumlardan temsilciler, kooperatifçiler ve çiftçiler katıldı.

Toplantının açılışını yapan Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, “Ankara’daki kurumların bazılarının beşeri kapasitesi çok yüksek, bazılarının fiziksel kapasitesi yüksek, bazılarının da çok ciddi tecrübeleri var. Fakat bu kurumların bir araya gelip ortak iş yapma kültürü oluşmamış, Ankara Kalkınma Ajansı olarak böyle bir eksikliği tespit ederek Ulusal Ajansımızın Erasmus + Yetişkin Eğitimi Programı kapsamında desteklediği proje ile kooperatifçilik faaliyetine başlamış bulunmaktayız” dedi.

Toplantıda; Tire Süt, Amesia Kadın Kooperatifi, Panko Birlik ve Nal Etik gibi başarılı kooperatiflerin temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen ‘Kooperatifçilikte İyi Uygulama Örnekleri Paneli’ de yer alıyor. Etkinlik, kooperatif ve birlik temsilcileri ile kooperatifçilik alanında karar alıcıları bir araya getiren yuvarlak masa toplantısı ile sona erecek. Etkinlik süresince projeye katılan kooperatifler çalışmalarını ve ürettikleri ürünleri katılımcılara sergileme şansı bulacak. Etkinlik Ankara Valisi Sayın Ercan Topaca himayelerinde gerçekleştirilecek.

Proje 24 Ay Sürecek

Proje ile Ankara’da faaliyet gösteren kooperatiflerin geliştirilmesi için yerel ve uluslararası ortakların bilgi ve deneyimleri çerçevesinde bir eğitim programı tasarlanması sonucu kooperatiflerin güçlenmesi amaçlanıyor. Bu çerçevede, güçlenen kooperatiflerin hem ekonomik değer hem de sosyal fayda artışı sağlaması ve bu yolla merkez ile çevre arasında kalkınma farklılıklarının azalması bekleniyor. Eylül 2016’da faaliyetleri başlayan ve 24 ay sürecek proje Ağustos 2018’de tamamlanacak.

Neler Yapılacak?

Güçlü Eğiticiler Güçlü Kooperatifler Projesi ile yereldeki kooperatiflerin geliştirilmesi için Ankara Kalkınma Ajansı, yerel ve uluslararası ortakları ile bir araya gelerek, öncelikle kırsal alanda faaliyet gösteren kooperatiflerin potansiyelini ve ihtiyaçlarını ortaya koymak için Kooperatiflerin Eğitim İhtiyaçları Raporunu hazırlanacak. Bu rapordan elde edilen bulgularla, kooperatifler için eğitim programının oluşturulması yolunda yerel ve uluslararası örnekler incelenecek, uzman görüşleri de alınarak yönetişim, pazarlama, tanıtım gibi alanlarda etkili ve yenilikçi eğitim teknikleri içeren ve hedef kitlenin ihtiyaçlarına cevap veren bir eğitim programı geliştirilecek.  Bu çalışmalara paralel şekilde Avrupa’dan ve Türkiye’den başarılı kooperatif uygulamaları bir kitapçıkta bir araya getirilecek ve tanıtım filmi çekilecek.  Yeni eğitim programı ve materyalleri daha sonra tüm Türkiye’den gelecek olan eğiticilere tanıtılacak ve yerel ortaklarla beraber Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının destekleriyle yaygınlaştırılacak. Bu sonuçların elde edilmesi ile kırsal kalkınmada önemli bir yeri olan kooperatiflerin kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi ve güçlenen kooperatiflerin bölgelerinde hem ekonomik değer hem de sosyal fayda artışı sağlaması hedefleniyor.