Post navigation

Güçlü Eğiticiler Güçlü Kooperatifler Projesinin İkinci Ulusötesi Toplantısı Yapıldı

Yereldeki kooperatiflerin geliştirilmesi için uluslararası ortakların bilgi ve deneyimlerinden yararlanarak bir eğitim programının tasarlanması ile bölgedeki ve Türkiye’deki kooperatiflerin güçlenmesi amaçlan Güçlü Eğiticiler Güçlü Kooperatifler Projesi’nin ikinci ulusötesi toplantısı Cooperative College ev sahipliğinde 25-26 Ocak 2018 tarihlerinde İngiltere’nin Manchester şehrinde gerçekleştirildi. Toplantıya, Ankara Kalkınma Ajansı, Ankara Tarım, Gıda ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Ankara Ticaret Müdürlüğü, Beypazarı ve Nallıhan Kaymakamlıklarından katılımcılar ile beraber, yurt dışı ortakları olan İtalya’dan Legacoop Puglia ve Almanya’dan Alman Kooperatifler Konfedarasyonu (DGRV)’dan temsilciler katılım sağladılar. Toplantının ilk gününde projede gelinen mevcut durum ve her bir ortağın şimdiye kadar gerçekleştirdiği faaliyetler tartışıldı. Toplantının ikinci gününde ise Kooperatif  Eğitimi Eğitici Kiti fikri çıktısı üzerinde kurumlar hazırlıklarını paylaştılar ve toplantı projenin gelecek faaliyetlerinin tarihlerinin belirlenmesi ile sona erdi.