Post navigation

Güçlü Eğiticiler Güçlü Kooperatifler Projesi Kapanış Toplantısı

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen ve Erasmus + Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklıklar Programı kapsamında desteklenen Güçlü Eğiticiler Güçlü Kooperatifler Projesi’nin kapanış toplantısı 26 Haziran 2018 tarihinde düzenlendi.  Toplantıda, 2016 yılında başlayan proje kapsamında 2 yıl boyunca üretilen proje çıktıları; kamu kurumları, kalkınma ajansları, bakanlıklar ve sivil toplum örgütlerinden gelen temsilciler ile paylaşıldı.

Toplantının açılış konuşmaları Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürü Arif Sami Seymenoğlu ile Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık tarafından gerçekleştirildi. Bakanlığın kooperatifçilik alanında gerçekleştirdiği çalışmaları ve sahanın ihtiyaçlarını aktaran Seymenoğlu, konuşmasını Ajansın kooperatifçilik alanında yaptığı çalışmaların sürdürülmesi dilekleriyle tamamladı. Ankara Kalkınma Ajansı’nın bölgenin kalkınması açısından kooperatifçiliği nasıl değerlendirdiğini anlatan Şayık, Ajansın özellikle yeni nesil kırsal kalkınma çalışmaları için kooperatifçiliğin çok önemli olduğunu belirtti. Şayık, Ajansın hem üretilen proje çıktılarının hem de kooperatifçiliğin gelişmesine yönelik diğer çalışmaların yaygınlaşması için çalışmaya devam edeceğini ifade etti.

Açılış konuşmalarının ardından Ankara Kalkınma Ajansı uzmanı Tuğçe Rodoplu projenin iki yıllık süreçte ürettiği temel çıktıları ve faaliyetleri özetlerken, Legacoop Puglia temsilcisi Katia De Luca proje kapsamında oluşturulmuş olan İyi Uygulamalar Kitabı ve İtalya’da başarılı örnekleri olan  sosyal kooperatifler ile  ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Cooperative College uzmanı Angela Colebrook ise farklı bölgelerdeki kooperatifçilik geliştirme faaliyetleri ile birlikte,  projeyle oluşturulmuş olan Kooperatif Eğitim Kiti ve Rehberi hakkında bilgi sundu.  Alman Kooperatifler Konfederasyonu (DGRV) temsilcileri Andreas Kappes, İfakat Gürkan ve Korbinian Marz Türkiye’de yürüttükleri çalışmalar ve proje deneyimlerini  katılımcılara aktardılar. Katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından program sona erdi.