Post navigation

Bölgesel Kooperatifçilik Geliştirme Programı

 

Kırsal kalkınmada önemli bir yeri olan kooperatiflerin kapasitelerinin geliştirilmesi; yönetim, planlama, inovasyon ve pazarlama gibi alanlarda bilgi ve kabiliyetlerinin artırılması ile rekabet güçlerinin iyileştirilmesi amacıyla Ankara Kalkınma Ajansı tarafında Bölgesel Kooperatifçilik Geliştirme Programı uygulanmaya başlanacaktır. Program kapsamında öncelikle kooperatiflerin eğitim ihtiyaç analizlerine dayalı olarak 30 kooperatif için aşamalı bir eğitim programı düzenlenecektir. Daha sonra ise eğitim alan kooperatifler arasından 4 kooperatif seçilerek stratejik planlarının hazırlanmasına yardımcı olunacaktır. Bunun için öncelikle mevcut durumlarına ilişkin incelemeler ve iş modellerinin oluşturulması çalışmaları yapılacaktır. Sonrasında ise kısa süreli mentorlük ve danışmanlık hizmetleri verilecektir. Program Türkiye’den başarılı iki kooperatif örneğine düzenlenecek saha ziyareti ile sona erecektir.  Ağustos 2017 tarihinde başlayacak ve Kasım 2017 tarihinde sona erecek olan programa katılım için ilgili başvuru formunun (https://goo.gl/forms/F83feH0eCIaWEZir1) 24.07.2017 tarihine kadar doldurulması gerekmektedir.

Program faaliyetleri sırasıyla şu şekildedir;

  • Eğitim Programı (21-22-23 Ağustos, 11-12 Eylül 2017)
  • Stratejik Planlama Danışmanlığı (Eylül-Ekim 2017)
  • Mentorlük ve Danışmanlık Hizmetleri (Ekim-Kasım 2017)
  • İyi Örnekler Saha Ziyareti (Kasım 2017)

Programa katılım koşulları şu şekildedir:

  1. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ya da Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı,
  2. Ankara’da faaliyet gösteren,
  3. Üretim odaklı (yapı, motorlu taşıyıcılar, kredi kefalet, sulama vb. kooperatif türleri uygun başvuru sahibi değildir) kooperatif ortağı olmak
  4. Program kapsamında hazırlanan katılım taahhütnamesini onaylamak (Ek-1)