Post navigation

2017 Yılı İtibariyle Kredi Kefalet Kooperatiflerinin Aracılık Ettiği Krediler

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünce 2017 yılı itibariyle Kredi Kefalet Kooperatiflerinin aracılık ettiği krediler açıklandı. Bu verilere göre, 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle kredi bakiyesi mevcut olan esnaf ve sanatkâr sayısı 447.854’e; kredi bakiyesi ise 23.742.569.853TL’ye ulaşmıştır. 2017 yılı içerisinde kullandırılan kredi miktarı 12.966.608.250 TL olarak gerçekleşmiştir. Kredi Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla Halkbankasından esnaf ve sanatkârlara faiz indirimli krediler kullandırılması amacıyla 2002-2017 döneminde mali bütçeye toplam 6 milyar 188 milyon TL’lik ödenek konulmuş ve bu ödeneğin 5 milyar 503 milyon TL’lik kısmı aynı dönemde 1,6 milyon esnaf ve sanatkâr için indirilen faiz bedeli (gelir kaybı) olarak kullanılmıştır. Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında esnaf ve sanatkârlara, Halkbankasından kullandırılan krediler için 2017 Mali Yılı Bütçesine 1 milyar 257 milyon liralık ödenek tahsis edilmiş, yaklaşık 1 milyar 99 milyon liralık kısmı yıl içerisinde kullanılmıştır.

Bu itibarla,Türkiye’nin 81 ilinde kurulan 1.000 kredi ve kefalet kooperatifi, aracılık ettiği kredilerle ekonominin kılcal damarı olan küçük işletmeleri canlandırmaktadır.