Ankara Kalkınma Ajansı tarafından koordine edilen
Güçlü Eğiticiler Güçlü Kooperatifler Projesi,
Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Erasmus+ Programı
Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklıklar Faaliyeti (KA2)
kapsamında desteklenmektedir.

PROJE AÇILIŞ TOPLANTISI

 

Haberler

2017 Yılı İtibariyle Kredi Kefalet Kooperatiflerinin Aracılık Ettiği Krediler

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünce 2017 yılı itibariyle Kredi Kefalet Kooperatiflerinin aracılık ettiği krediler açıklandı. Bu verilere göre, 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle kredi bakiyesi mevcut olan esnaf ve sanatkâr sayısı 447.854’e; kredi bakiyesi ise 23.742.569.853TL’ye ulaşmıştır. 2017 yılı içerisinde kullandırılan kredi miktarı 12.966.608.250 TL olarak gerçekleşmiştir. Kredi Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla Halkbankasından esnaf ve sanatkârlara faiz indirimli krediler kullandırılması amacıyla 2002-2017 döneminde mali bütçeye toplam 6 milyar 188 milyon TL’lik ödenek konulmuş ve bu ödeneğin 5 milyar 503 milyon TL’lik kısmı aynı dönemde 1,6 milyon esnaf ve sanatkâr için indirilen faiz bedeli (gelir kaybı) olarak kullanılmıştır. Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında esnaf ve sanatkârlara, Halkbankasından kullandırılan krediler için 2017 Mali Yılı Bütçesine 1 milyar 257 milyon liralık ödenek tahsis edilmiş, yaklaşık 1 milyar 99 milyon liralık kısmı yıl içerisinde kullanılmıştır.

Bu itibarla,Türkiye’nin 81 ilinde kurulan 1.000 kredi ve kefalet kooperatifi, aracılık ettiği kredilerle ekonominin kılcal damarı olan küçük işletmeleri canlandırmaktadır.

Yenilenebilir Enerji Kooperatiflerinin Geliştirilmesi Çalıştayı

Hitit Üniversitesi, Çorum Yenilenebilir Enerji Kooperatifi ve Altınoluk Yenilenebilir Enerji Kooperatifi işbirliği ile 20 Ocak 2018 tarihinde Çorum’da “Yenilenebilir Enerji Kooperatiflerinin Geliştirilmesi” çalıştayı düzenlenmiştir. Kamu ve özel sektörlerden üst düzeyde katılımın olduğu bahse konu çalıştayda söz alan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü’nden Genel Müdür Arif Sami SEYMENOĞLU konuşmasında, Türkiye’nin tarımsal kooperatifçilik anlamında önemli tecrübeye sahip olduğunu, bu tecrübeyi yenilenebilir enerji alanında da Türkiye’ye yaymayı hedeflediklerini söyledi.

Almanya, Fransa, Hollanda gibi Avrupa ülkelerinin yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı konusunda oldukça başarılı olduklarına dikkati çeken Seymenoğlu, Türkiye’nin de bu konuda harekete geçtiğini ve Enerjide dışa bağımlılığı, kooperatif modelli yenilenebilir enerji ile azaltabiliriz” dedi.

Güçlü Eğiticiler Güçlü Kooperatifler Projesinin İkinci Ulusötesi Toplantısı Yapıldı

Yereldeki kooperatiflerin geliştirilmesi için uluslararası ortakların bilgi ve deneyimlerinden yararlanarak bir eğitim programının tasarlanması ile bölgedeki ve Türkiye’deki kooperatiflerin güçlenmesi amaçlan Güçlü Eğiticiler Güçlü Kooperatifler Projesi’nin ikinci ulusötesi toplantısı Cooperative College ev sahipliğinde 25-26 Ocak 2018 tarihlerinde İngiltere’nin Manchester şehrinde gerçekleştirildi. Toplantıya, Ankara Kalkınma Ajansı, Ankara Tarım, Gıda ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Ankara Ticaret Müdürlüğü, Beypazarı ve Nallıhan Kaymakamlıklarından katılımcılar ile beraber, yurt dışı ortakları olan İtalya’dan Legacoop Puglia ve Almanya’dan Alman Kooperatifler Konfedarasyonu (DGRV)’dan temsilciler katılım sağladılar. Toplantının ilk gününde projede gelinen mevcut durum ve her bir ortağın şimdiye kadar gerçekleştirdiği faaliyetler tartışıldı. Toplantının ikinci gününde ise Kooperatif  Eğitimi Eğitici Kiti fikri çıktısı üzerinde kurumlar hazırlıklarını paylaştılar ve toplantı projenin gelecek faaliyetlerinin tarihlerinin belirlenmesi ile sona erdi.

 

Güçlü Eğiticiler Güçlü Kooperatifler Projesi Kooperatif Ziyaretleri: S.S. Ankara Pancar Ekicileri Kooperatifi

Güçlü Eğiticiler Güçlü Kooperatifler Projesi ortaklarından Ankara İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, S.S. Ankara Pancar Ekicileri Kooperatifi’ni  12 Ocak 2018 tarihinde ziyaret etti.  Ankara merkezde faaliyet  gösteren S.S. Ankara Pancar Ekicileri Kooperatifi, Çankırı ve Kırıkkale illerini kapsamakta ve 50.369 ortağı bulunmaktadır.Pancar Ekiciler Kooperatifi’nin Ankara merkezde yer alan çalışma ofisinde gerçekleşen görüşmeye, Ankara İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Bülent KORKMAZ ve ilgili uzmanlar katılım sağladı. Görüşmede Pancar üreticilerinin sorunları, pancar ekiliş alanları ve şeker pancarı pazarlamaları ile ilgili konularda istişare edildi. Tarıma verilen mazot, gübre ve diğer genel destekler hakkında kooperatif yöneticileri bilgilendirildi. İl Müdürü Bülent KORKMAZ, Bakanlık tarafından uygulamaya konulan Kırsal Kalkınma Destekleme Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımlar ve özellikle pancar üreticilerinin kullandığı bireysel sulama sistemleri için verilen %50 hibe desteği hakkında bilgi verdi. Ziyaret sonunda Pancar Ekicileri Kooperatifi başkanı Muhittin BIYIKOĞLU ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek il müdürü ve ekibine teşekkür etti.

Polatlı’da Kooperatifçilik Eğitimi

Güçlü Eğiticiler Güçlü Kooperatifler Projesi ortağı Ankara İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Polatlı’da 26 Aralık 2017 tarihinde Genel Kooperatifçilik konulu eğitim verdi. Eğitimde kooperatifçiliğin yaygınlaştırılması, kooperatiflerin nasıl yönetilmesi gerektiği, kooperatifçilik mevzuatları, kooperatifçiliğin güçlendirilmesi, üretici birliklerinin oluşturulması ve çiftçilerin örgütsel ve teknik yetersizliklerinin giderilmesi konularında ayrıntılı bilgiler verildi. Eğitim Ankara İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü uzmanları, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Jeotermal Kaynaklar Dairesi Başkanlığı Tarım ve Hayvancılık Destek Şube Müdürü, Ankara Pancar Ekicileri Kooperatifi yönetimi, Polatlı Ziraat Odası Başkanı, ilçenin kooperatif başkanları, mahalle muhtarları ve çiftçiler katıldı.Kooperatif yöneticileri ve çiftçilerin sorularının cevaplandırılmasının ardından, kooperatifçilik eğitimi sona erdi.

Güçlü Eğiticiler Güçlü Kooperatifler Projesi Kooperatif Ziyaretleri: S.S. Eymir Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi

Güçlü Eğiticiler Güçlü Kooperatifler Projesi ortağı Ankara İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Nallıhan İlçesi S.S. Eymir Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ni ziyaret etti. Kooperatif Başkanı Muzaffer BÜLBÜL tarafından kooperatif hakkında bilgi verildi.72 ortaktan oluşan kooperatif, tarım ve hayvancılık alanlarında faaliyet göstermektedir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından %50 hibe destekli kurulan Pekmez ve Cevizli Sucuk Üretim Tesisi, 2013 yılında kurulmuştur. 1 yılda 5-6 ton pekmez üreten kooperatif, Eymir ve Nallıhan’daki bütün çiftçilerden üzüm alarak pekmez üretimi yapmaktadır.

Ayrıca, kooperatif ortaklarının ürettiği günlük 1,5 ton süt, soğuk zincir vasıtasıyla özel bir firmaya satılmaktadır. Kooperatif yönetimi, Ankara Kalkınma Ajansı’nın verdiği kooperatifçilik eğitimlerine katılarak sertifika almıştır.

Kooperatifçilikte İyi Uygulama Örnekleri Yurtiçi Saha Gezisi

Nallıhan Kaymakamlığı ile Beypazarı Kaymakamlığı işbirliğinde düzenlenen “Güçlü Eğiticiler Güçlü Kooperatifler Projesi“ ile yereldeki kooperatiflerin geliştirilmesi için başarılı iki kooperatife yönelik yurt içi saha gezisi düzenlendi. Nallıhan ve Beypazarı ilçelerinde bulunan kooperatiflerle birlikte yerel örnekleri yerinde incelemek ve başarılı kooperatiflerin tecrübelerinden yararlanabilmek adına; Antalya Elmalı ilçesinde bulunan S.S. Elmalı ve Çevresi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Eskihisar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ne saha ziyareti düzenledi. Kooperatiflerin kurucularının ve çalışanlarının katılımıyla yönetişim, pazarlama, tanıtım gibi alanlarda etkili ve yenilikçi teknikler ve söz konusu tekniklerin hedef kitlenin ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamadığı tartışıldı.

Saha gezisi, kooperatiflerin tohum ve fide çeşitleri ile makine ve ekipmanları görmesi amacıyla gerçekleştirilen Growtech Expo Antalya Fuarı ziyaretiyle sona erdi.

S.S. Elmalı ve Çevresi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Ziyareti

2006 yılında kooperatif bünyesinde kurulan süt fabrikası, 3 ton süt üretimiyle faaliyete başladı. Bir yıl sonunda 20 ton süt işleme kapasitesine ulaşan fabrikada, 2017 itibarıyla 25 ton süt işleniyor, aynı zamanda peynir, kaşar peyniri, ayran ve yoğurt üretimi yapılıyor. Kooperatif, ürünlerini yaz aylarında ağırlıklı olarak Antalya ve çevresinde bulunan illere, kış aylarında ise Bursa, İstanbul ve Ankara’ya pazarlıyor.

2005 yılında faaliyete geçen soğuk hava deposunda son teknolojiye uygun meyve yıkama tesisi kuruldu. Soğuk hava deposunda kullanmak amacıyla önemli miktarda kasaya ihtiyaç duyan ve kasa temininde sorunlar yaşayan kooperatif, bu sorunu çözmek amacıyla 2016 yılında plastik kasa fabrikası kurarak, elma ve mantar kasası üretimine başlandı.

517 ortağı bulunan ve 35 kişiye istihdam sağlayan kooperatif, ortaklarının yanı sıra bölgesinde bulunan çiftçilerden de süt almaktadır. Kooperatif, aynı zamanda soğuk hava deposunu da uygun kira ücretleriyle çiftçilerin kullanımına sunmaktadır.

Eskihisar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Ziyareti

Eskişehir Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 2003 yılında soğuk hava deposu inşa edilmesi amacıyla kuruldu. 164 ortağı bulunan kooperatifin soğuk hava deposu, 2000 ton kapasiteyle 2007 yılında faaliyete geçti.Antalya’da ilk olarak bu soğuk hava deposunda kontrollü atmosfer odası kullanılmıştır. Atmosfer odası sadece ortaklara değil diğer çiftçilere de hizmet vermektedir. Son 5 yılda bölgede artan seracılık faaliyetlerine paralel olarak, bütün ortakların fideleri dahil olmak üzere seralarla ilgili tüm girdileri kooperatif tarafından temin edilerek ortaklara satılmaya başlanmıştır. Kooperatif bünyesinde yeni bir tarım marketi de faaliyete geçmiştir.

Ankara Kooperatifleri, Ankara Kalkınma Ajansı Standında Buluştu

 

Ankara’da faaliyet gösteren kooperatifler, ATO Congressium’da düzenlenen 2. Türkiye Kooperatifler Fuarı’nda yer alan Ankara Kalkınma Ajansı standında bir araya geldi.

Sürdürülebilir sosyal ve ekonomik bir kalkınma için en önemli işletme modellerinden birisi olan kooperatiflerin önemini vurgulamak ve bu konudaki çalışmalara destek olmak amacı ile organize edilen Türkiye Kooperatifler Fuarı (KOOP’2017) başladı. 7-10 Aralık 2017 tarihleri boyunca devam edecek olan fuarda Ankara kooperatifleri, Ankara Kalkınma Ajansı ev sahipliğinde ürünlerini sergiliyor.

Ankara Kalkınma Ajansı standında; S.S Anka El Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, AKEKA Kadın Üretim ve Girişim Kooperatifi, S.S. Beypazari Bostancıları Tarımsal Üretim ve Pazarlama Kooperatifi, Anadolu Bacıları Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi ve Nal-etik Kooperatifi ziyaretçilerle buluşuyor.

Ankara kooperatiflerinin ürünlerini ve hizmetlerini tanıtma imkanı bulduğu standı, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de ziyaret ederek kooperatiflerle ilgili bilgi aldı. 2. Türkiye Kooperatifler Fuarı ve fuar kapsamında düzenlenen, kooperatifçilikle ilgili sunumların yapılacağı paneller 10 Aralık 2017 tarihine kadar devam edecek.