Ankara Kalkınma Ajansı tarafından koordine edilen
Güçlü Eğiticiler Güçlü Kooperatifler Projesi,
Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Erasmus+ Programı
Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklıklar Faaliyeti (KA2)
kapsamında desteklenmektedir.

 

Haberler

Güçlü Eğiticiler Güçlü Kooperatifler Projesi Kapanış Toplantısı

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen ve Erasmus + Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklıklar Programı kapsamında desteklenen Güçlü Eğiticiler Güçlü Kooperatifler Projesi’nin kapanış toplantısı 26 Haziran 2018 tarihinde düzenlendi.  Toplantıda, 2016 yılında başlayan proje kapsamında 2 yıl boyunca üretilen proje çıktıları; kamu kurumları, kalkınma ajansları, bakanlıklar ve sivil toplum örgütlerinden gelen temsilciler ile paylaşıldı.

Toplantının açılış konuşmaları Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürü Arif Sami Seymenoğlu ile Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık tarafından gerçekleştirildi. Bakanlığın kooperatifçilik alanında gerçekleştirdiği çalışmaları ve sahanın ihtiyaçlarını aktaran Seymenoğlu, konuşmasını Ajansın kooperatifçilik alanında yaptığı çalışmaların sürdürülmesi dilekleriyle tamamladı. Ankara Kalkınma Ajansı’nın bölgenin kalkınması açısından kooperatifçiliği nasıl değerlendirdiğini anlatan Şayık, Ajansın özellikle yeni nesil kırsal kalkınma çalışmaları için kooperatifçiliğin çok önemli olduğunu belirtti. Şayık, Ajansın hem üretilen proje çıktılarının hem de kooperatifçiliğin gelişmesine yönelik diğer çalışmaların yaygınlaşması için çalışmaya devam edeceğini ifade etti.

Açılış konuşmalarının ardından Ankara Kalkınma Ajansı uzmanı Tuğçe Rodoplu projenin iki yıllık süreçte ürettiği temel çıktıları ve faaliyetleri özetlerken, Legacoop Puglia temsilcisi Katia De Luca proje kapsamında oluşturulmuş olan İyi Uygulamalar Kitabı ve İtalya’da başarılı örnekleri olan  sosyal kooperatifler ile  ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Cooperative College uzmanı Angela Colebrook ise farklı bölgelerdeki kooperatifçilik geliştirme faaliyetleri ile birlikte,  projeyle oluşturulmuş olan Kooperatif Eğitim Kiti ve Rehberi hakkında bilgi sundu.  Alman Kooperatifler Konfederasyonu (DGRV) temsilcileri Andreas Kappes, İfakat Gürkan ve Korbinian Marz Türkiye’de yürüttükleri çalışmalar ve proje deneyimlerini  katılımcılara aktardılar. Katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından program sona erdi.

Güçlü Eğiticiler, Güçlü Kooperatifler Projesi Kooperatif Ziyaretleri: S.S. Çubuk Turşu Sebze Meyve Ekolojik ve Organik Tarım Üretim Pazarlama İşletme Kooperatifi

Ankara Ticaret İl Müdürlüğü, Güçlü Eğiticiler, Güçlü Kooperatifler Projesi kapsamında,  2011 yılında Ankara’nın Çubuk İlçesinde kurulan S.S. Çubuk Turşucular Kooperatifi’ni ziyaret ederek, hem ortakların satış yerlerinde, hem de üretimin yapıldığı imalat yerlerinde incelemelerde bulundu.

Kuruluş amaçlarının Çubuk’ta turşu üretiminde lider konuma gelmek olduğunu belirten kooperatif ortaklarından Satılmış BENLİ, henüz kooperatifin istenen düzeye gelmediğini söyledi. Üretim yapmak için yer arayışında olan kooperatifin 13 ortağı, ürünlerini kendi markaları ile pazara sürüyor. Öte yandan kooperatif ortakları hem üretim hem de satış faaliyetlerini kooperatif çatısı altında gerçekleştirmek istiyor. Kooperatif Çubuk turşusunu Türkiye ve dünya pazarında markalaştırmak ve tanıtmak için çeşitli çalışmalar gerçekleştiriyor.

Güçlü Eğiticiler, Güçlü Kooperatifler Projesi Kooperatif Ziyaretleri: S.S. Ankael Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi

Güçlü Eğiticiler, Güçlü Kooperatifler Projesi ortaklarından Ankara Ticaret il Müdürlüğü, üretici kadın girişimcilerin bir araya gelerek 2014 yılında kurdukları S.S. AKEKA Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ni ziyaret etti. Ziyaret kapsamında kooperatif ortaklarından Yeşim Şirin ve kooperatif Başkanı Neriman Koçak ile görüşüldü.

Faaliyetlerini Karaman İli Divle Köyü’nde gerçekleştirilen kooperatif, bölgedeki kadınlara istihdam yaratmak üzere atölye çalışmalarına başlamış bulunuyor. Kooperatif burada üretilen çömlek, keçe, dokuma, ev yapımı tarhana, peynir, erişte, sebze ve meyve kuruları gibi ürünlerin pazarlamasını da gerçekleştirmek istiyor. Aynı zamanda kooperatif tarafından genç girişimciler için MEB onaylı kurslar da veriliyor.

Güçlü Eğiticiler, Güçlü Kooperatifler Projesi Kooperatif Ziyaretleri: S.S. Akeka Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi

Güçlü Eğiticiler, Güçlü Kooperatifler Projesi ortaklarından Ankara Ticaret il Müdürlüğü, Ankara Kale Mahallesi’ndeki tarihi Pilavoğlu Han’da faaliyetlerini sürdüren S.S. AKEKA Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ni ziyaret etti.

Kooperatif hakkında bilgi almak ve kooperatifin ihtiyaçlarını öğrenmek amacıyla düzenlenen faaliyetlerde; ortaklardan Nurcan AYAŞLI, 2001 yılında kadın girişimciler olarak gönüllülük ve sosyal ilişkiler amaçlı kurduklarını ve  kooperatiflerinin hedefleri arasında sosyal sorumluluk projelerinde yer almak ve özellikle keçeyi tanıtarak gençlere, ev hanımlarına faaliyet alanı oluşturmak olduğunu söyledi.  Kooperatiflerinde bulunan  gümüş, deri, mine ve keçe atölyelerinde eğitim verildiğini belirten Ayaşlı ürünlerinin reklam ve pazarlamasında sıkıntı yaşadıklarını ve bu alanda desteğe ihtiyaç duyduklarını belirtti. Ankara Kalkınma Ajansı’nın mentorluk programı kapsamında mentorluk alan Akeka Kooperatifi ortaklarına bu kapsamda ihtiyaç duydukları destek sağlanıyor.

2017 Yılı İtibariyle Kredi Kefalet Kooperatiflerinin Aracılık Ettiği Krediler

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünce 2017 yılı itibariyle Kredi Kefalet Kooperatiflerinin aracılık ettiği krediler açıklandı. Bu verilere göre, 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle kredi bakiyesi mevcut olan esnaf ve sanatkâr sayısı 447.854’e; kredi bakiyesi ise 23.742.569.853TL’ye ulaşmıştır. 2017 yılı içerisinde kullandırılan kredi miktarı 12.966.608.250 TL olarak gerçekleşmiştir. Kredi Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla Halkbankasından esnaf ve sanatkârlara faiz indirimli krediler kullandırılması amacıyla 2002-2017 döneminde mali bütçeye toplam 6 milyar 188 milyon TL’lik ödenek konulmuş ve bu ödeneğin 5 milyar 503 milyon TL’lik kısmı aynı dönemde 1,6 milyon esnaf ve sanatkâr için indirilen faiz bedeli (gelir kaybı) olarak kullanılmıştır. Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında esnaf ve sanatkârlara, Halkbankasından kullandırılan krediler için 2017 Mali Yılı Bütçesine 1 milyar 257 milyon liralık ödenek tahsis edilmiş, yaklaşık 1 milyar 99 milyon liralık kısmı yıl içerisinde kullanılmıştır.

Bu itibarla,Türkiye’nin 81 ilinde kurulan 1.000 kredi ve kefalet kooperatifi, aracılık ettiği kredilerle ekonominin kılcal damarı olan küçük işletmeleri canlandırmaktadır.

Yenilenebilir Enerji Kooperatiflerinin Geliştirilmesi Çalıştayı

Hitit Üniversitesi, Çorum Yenilenebilir Enerji Kooperatifi ve Altınoluk Yenilenebilir Enerji Kooperatifi işbirliği ile 20 Ocak 2018 tarihinde Çorum’da “Yenilenebilir Enerji Kooperatiflerinin Geliştirilmesi” çalıştayı düzenlenmiştir. Kamu ve özel sektörlerden üst düzeyde katılımın olduğu bahse konu çalıştayda söz alan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü’nden Genel Müdür Arif Sami SEYMENOĞLU konuşmasında, Türkiye’nin tarımsal kooperatifçilik anlamında önemli tecrübeye sahip olduğunu, bu tecrübeyi yenilenebilir enerji alanında da Türkiye’ye yaymayı hedeflediklerini söyledi.

Almanya, Fransa, Hollanda gibi Avrupa ülkelerinin yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı konusunda oldukça başarılı olduklarına dikkati çeken Seymenoğlu, Türkiye’nin de bu konuda harekete geçtiğini ve Enerjide dışa bağımlılığı, kooperatif modelli yenilenebilir enerji ile azaltabiliriz” dedi.

Güçlü Eğiticiler Güçlü Kooperatifler Projesinin İkinci Ulusötesi Toplantısı Yapıldı

Yereldeki kooperatiflerin geliştirilmesi için uluslararası ortakların bilgi ve deneyimlerinden yararlanarak bir eğitim programının tasarlanması ile bölgedeki ve Türkiye’deki kooperatiflerin güçlenmesi amaçlan Güçlü Eğiticiler Güçlü Kooperatifler Projesi’nin ikinci ulusötesi toplantısı Cooperative College ev sahipliğinde 25-26 Ocak 2018 tarihlerinde İngiltere’nin Manchester şehrinde gerçekleştirildi. Toplantıya, Ankara Kalkınma Ajansı, Ankara Tarım, Gıda ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, Ankara Ticaret Müdürlüğü, Beypazarı ve Nallıhan Kaymakamlıklarından katılımcılar ile beraber, yurt dışı ortakları olan İtalya’dan Legacoop Puglia ve Almanya’dan Alman Kooperatifler Konfedarasyonu (DGRV)’dan temsilciler katılım sağladılar. Toplantının ilk gününde projede gelinen mevcut durum ve her bir ortağın şimdiye kadar gerçekleştirdiği faaliyetler tartışıldı. Toplantının ikinci gününde ise Kooperatif  Eğitimi Eğitici Kiti fikri çıktısı üzerinde kurumlar hazırlıklarını paylaştılar ve toplantı projenin gelecek faaliyetlerinin tarihlerinin belirlenmesi ile sona erdi.

 

Güçlü Eğiticiler Güçlü Kooperatifler Projesi Kooperatif Ziyaretleri: S.S. Ankara Pancar Ekicileri Kooperatifi

Güçlü Eğiticiler Güçlü Kooperatifler Projesi ortaklarından Ankara İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, S.S. Ankara Pancar Ekicileri Kooperatifi’ni  12 Ocak 2018 tarihinde ziyaret etti.  Ankara merkezde faaliyet  gösteren S.S. Ankara Pancar Ekicileri Kooperatifi, Çankırı ve Kırıkkale illerini kapsamakta ve 50.369 ortağı bulunmaktadır.Pancar Ekiciler Kooperatifi’nin Ankara merkezde yer alan çalışma ofisinde gerçekleşen görüşmeye, Ankara İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Bülent KORKMAZ ve ilgili uzmanlar katılım sağladı. Görüşmede Pancar üreticilerinin sorunları, pancar ekiliş alanları ve şeker pancarı pazarlamaları ile ilgili konularda istişare edildi. Tarıma verilen mazot, gübre ve diğer genel destekler hakkında kooperatif yöneticileri bilgilendirildi. İl Müdürü Bülent KORKMAZ, Bakanlık tarafından uygulamaya konulan Kırsal Kalkınma Destekleme Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımlar ve özellikle pancar üreticilerinin kullandığı bireysel sulama sistemleri için verilen %50 hibe desteği hakkında bilgi verdi. Ziyaret sonunda Pancar Ekicileri Kooperatifi başkanı Muhittin BIYIKOĞLU ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek il müdürü ve ekibine teşekkür etti.